Instagram iOS və Android üçün rəsmi müştərilərdə bir neçə hesabdan istifadə etmək imkanını buraxıb. Yenilik bu həftə ərzində bütün istifadəçilər üçün əlçatan olacaq. Qurğulardan əlavə, hesablar əlavə etmək mümkün olacaq. Bundan sonra sizin loqinə basma zamanı digər hesaba keçmək imkanı yaranacaq. Bu funksiyaya çox böyük tələbat var idi, çünki istifadəçilərin çoxu, brend hesabları da daxil olmaqla, paralel olaraq bir neçə hesabdan istifadə edirlər, Hər dəfə hesabdan çıxma yolu ilə digər hesaba girmək narahatlıq yaradırdı.