Qalstuk üçün taxmalar

Əslində qalstum üçün olan taxmaları necə istifadə etmək düzgün olardı?

  1. Əslində qalstuk üçün olan taxmalar qalstukun üzərində yaxşı durması üçün mütləq şəkildə iç tərəfində dişlər olmalıdır. Çünki taxmaalrın dişi olmasa o zaman qalstukda möhkəm dayanmayacaq və tez-tez aşağıya doğru əyiləcək.
  2. Qalstuk üçün olan taxmaların uzunluğu ilə qalstukun eni bərabər ölçüdə olmalıdır. Bəzən qalstuk bir balaca enni ola bilər. Amma taxmanın uzunluğu qalstukun enindən heç bir zaman uzun olmamalıdır.
  3. Taxmaların rəngi düzgün seçilməlidir. Qara rəngli taxmalar bütün tünd rəng kostyumlarla vəhdət daşıyacaq. Göy rəng taxmalar isə yalnız göy rəng qalstuklarla uyğun gələcək. Ən ideal görünüş isə qalstukun taxma ilə eyni rəngdə olmasıdır.