Elektron siqaretlərdən gələn zərər

Lourens Berkli adına laboratoriyanın keçirdiyi araşdırmaların nəticəsində məlum olub ki, elektron siqaretlər, insan sağlamlığına çox ciddi zərbə vurur.

Alimlərin keçirdiyi araşdırmaların nəticəsində məlum olub ki, elektron siqaretlər toksiki maddələri yayır. Eyni zamanda elektron cihazın dərəcəsi, növü və istifadə müddəti insan səhhətinə çox pis təsir edir. Elektron siqaretin yandırdığı propilenqikol və qliserin maddələri gözü və nəfəs yollarını qıcıqlandırır. Eyni bu maddədə sinir sisteminə də çox pis təsir edir.

Şərhini yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.