Həftəlik press etməyin sxemi

Həftəlik 9 setlik press hərəkətini etdiyiniz zaman, 30 günün sonunda nəticələri tam şəkildə, gözlə görüləcək formada hiss edəcəksiniz.
1-ci gün : 20 dəfə, 15 dəfə, 15 dəfə, 25 dəfə, 20 dəfə, 15 dəfə, 15 dəfə, 20 dəfə, 20 dəfə.
2-ci gün : 15 dəfə, 25 dəfə, 20 dəfə, 15 dəfə, 30 dəfə, 20 dəfə, 10 dəfə, 25 dəfə, 15 dəfə.
3-cü gün : 25 dəfə, 20 dəfə, 25 dəfə, 25 dəfə, 15 dəfə, 30 dəfə, 20 dəfə, 20 dəfə, 15 dəfə.
4-cü gün : 20 dəfə, 25 dəfə, 15 dəfə, 20 dəfə, 30 dəfə, 15 dəfə, 30 dəfə, 20 dəfə, 20 dəfə.
5-ci gün : 15 dəfə, 20 dəfə, 30 dəfə, 30 dəfə, 15 dəfə, 15 dəfə, 20 dəfə, 25 dəfə, 20 dəfə.
6-cı gün : 30 dəfə, 30 dəfə, 15 dəfə, 15 dəfə, 25 dəfə, 20 dəfə, 20 dəfə, 30 dəfə, 15 dəfə.
7-ci gün : 20 dəfə, 20 dəfə, 25 dəfə, 30 dəfə, 20 dəfə, 25 dəfə, 15 dəfə, 30 dəfə, 35 dəfə.
Diqqət : Hər hərəkət arasındakı fasilə 2-3 dəqiqədən çox ola bilməz.

Şərhini yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.